CTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất các sản phẩm may mặc

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
12/07/24 4,060 0(0.00%) 33,700344.44762.32--
11/07/24 4,060 +30(0.74%) 20,300374.12470.67--
10/07/24 4,030 +10(0.25%) 24,500350.88940--
09/07/24 4,020 -80(-1.95%) 91,200771.62,603.74200-
08/07/24 4,100 +10(0.24%) 62,7001,228.572,017.02400-
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
AAT: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2024
AAT: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan
AAT: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi (kèm điều lệ)
AAT: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua mua CP và cử người đại diện phần vốn tại CTCP Hoàng Hải-TS
AAT: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tài liệu kèm theo
AAT: Đính chính BCTC quý 1/2024
AAT: BCTC quý 1 năm 2024
  Tải tài liệu
   AAT: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2024
   AAT: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan
   AAT: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi (kèm điều lệ)
   AAT: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua mua CP và cử người đại diện phần vốn tại CTCP Hoàng Hải-TS
   AAT: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm may mặc
Ngày niêm yết 24/03/2021
Vốn điều lệ 638,014,890,000
Số CP niêm yết 70,819,103
Số CP đang LH 70,819,103