CTCP Armephaco
Nhóm ngành: Bán buôn
Ngành: Bán buôn hàng lâu bền

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
12/07/24 14,700 0(0.00%) 700333.33433.33--
11/07/24 14,700 0(0.00%) 0300433.33--
10/07/24 14,700 0(0.00%) 0-500--
09/07/24 14,700 0(0.00%) 0-500--
08/07/24 14,700 0(0.00%) 200200175--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
AMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
AMP: Ông Phạm Công Đoàn được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
AMP: Bà Nguyễn Thị Hương được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát
AMP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
AMP: Đơn xin từ nhiệm
AMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
AMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
  Tải tài liệu
   AMP: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
   AMP: Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
   AMP: BCTC Công ty mẹ quý 1 năm 2024
   AMP: BCTC Hợp nhất quý 1 năm 2024
   AMP: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Bán buôn
Ngành Bán buôn hàng lâu bền
Ngày niêm yết 12/01/2017
Vốn điều lệ 130,000,000,000
Số CP niêm yết 13,000,000
Số CP đang LH 13,000,000