CTCP Thực phẩm Nông Sản xuất khẩu Sài Gòn
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất thực phẩm

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
12/07/24 77,000 -2,000(-2.53%) 100250485.71--
11/07/24 79,000 0(0.00%) 0333.33560--
10/07/24 79,000 0(0.00%) 060350--
09/07/24 79,000 0(0.00%) 0100300--
08/07/24 81,000 +10,500(14.89%) 2,501214.29341.67--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
AGX: Bà Đặng Thu Hà được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
AGX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
AGX: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
AGX: Nghị quyết về kế hoạch trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
AGX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
AGX: Báo cáo thường niên 2023
AGX: Báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ)
  Tải tài liệu
   AGX: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
   AGX: Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
   AGX: Nghị quyết hội đồng quản trị về chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
   AGX: Báo cáo thường niên năm 2023
   AGX: BCTC Công ty mẹ Kiểm toán năm 2023
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thực phẩm
Ngày niêm yết 14/09/2015
Vốn điều lệ 108,000,000,000
Số CP niêm yết 10,800,000
Số CP đang LH 10,800,000