CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam
Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm
Ngành: Bảo hiểm và các hoạt động liên quan

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
12/07/24 27,500 0(0.00%) 131,2171,068.391,724.1100-
11/07/24 27,300 -300(-1.09%) 62,500633.331,453.86,500-
10/07/24 27,700 0(0.00%) 75,504990.791,626.795,400-
09/07/24 27,700 +500(1.84%) 131,876809.831,401.623,600-
08/07/24 27,300 +200(0.74%) 47,672847.541,307.69700-
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
ABI: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt
ABI: Công bố thông tin đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024
ABI: Công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt
ABI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
ABI: Công bố thông tin danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị ABIC nhiệm kỳ 2022-2027
ABI: Công bố thông tin Tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
ABI: CBTT ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
  Tải tài liệu
   ABI: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
   ABI: Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
   ABI: Nghị quyết cùa Hội đồng quản trị về chủ trương bán cổ phiếu quỹ và phê duyệt đơn vị tư vấn bán cổ phiếu quỹ
   ABI: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
   ABI: BCTC quý 1 năm 2024
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Bảo hiểm và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết 16/07/2009
Vốn điều lệ 515,574,170,000
Số CP niêm yết 72,391,750
Số CP đang LH 71,233,550