CTCP 32
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất các sản phẩm da và liên quan

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 
Giá quá khứ
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
12/07/24 36,000 0(0.00%) 0337.5600--
11/07/24 36,000 -400(-1.10%) 400340500--
10/07/24 35,700 -300(-0.83%) 800415.38342.86--
09/07/24 36,000 -100(-0.28%) 401311.11350--
08/07/24 36,100 0(0.00%) 0500250--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
  Tin tức
A32: Thông báo về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
A32: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
A32: Nghị quyết gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
A32: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
A32: Báo cáo thường niên 2023
A32: Nghị quyết hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
A32: Báo cáo tài chính năm 2023
  Tải tài liệu
   A32: Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
   A32: Nghị quyết hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
   A32: Báo cáo thường niên năm 2023
   A32: BCTC Kiểm toán năm 2023
   A32: Báo cáo tình hình quản trị năm 2023
  Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm da và liên quan
Ngày niêm yết 23/10/2018
Vốn điều lệ 68,000,000,000
Số CP niêm yết 6,800,000
Số CP đang LH 6,800,000