Thứ Tư, 29/03/2023 13:40

Lãi ròng 2022 của LHC vơi gần 5 tỷ đồng sau kiểm toán

So với BCTC tự lập, lợi nhuận ròng 2022 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC) giảm gần 5 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 6%, xuống còn hơn 74 tỷ đồng.

Theo LHC giải trình, khoản chênh lệch trên do kiểm toán kiến nghị trích lập chi phí dự phòng nợ khó đòi của các công trình xây dựng đã tồn tại nhiều năm nhưng chủ đầu tư chưa quyết toán cho nhà thầu. Cụ thể, tại công ty mẹ LHC với giá trị hơn 4 tỷ đồng và tại công ty con L40 với giá trị hơn 942 triệu đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, LHC ghi nhận hơn 36 tỷ đồng nợ xấu, chủ yếu từ các khách hàng: Công ty TNHH SX TM Dịch vụ Bạch Việt (gần 9 tỷ đồng), Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam (gần 5 tỷ đồng), CTCP Công trình và Thương mại Giao thông vận tải (gần 4 tỷ đồng)… Công ty cho biết khả năng thu hồi các khoản nợ này là thấp vì nợ đã quá hạn từ nhiều năm, đang tranh chấp và khó có khả năng thu hồi.

So với năm 2021, lợi nhuận 2022 của LHC vẫn tăng 24%. Tuy nhiên, lợi nhuận của Công ty có mức tăng thấp hơn doanh thu lĩnh vực xây dựng công trình do giá vật liệu xây dựng đầu vào tăng cao và một số công trình trúng thầu theo đơn giá cố định đang hoàn thiện để bàn giao.

Khang Di

FILI

Các tin tức khác

>   FCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị (29/03/2023)

>   ALV: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (29/03/2023)

>   GSP đặt kế hoạch lãi sau thuế giảm 6% (29/03/2023)

>   PLA: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ) (29/03/2023)

>   PLA: Báo cáo tài chính năm 2022 (29/03/2023)

>   AAS: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2022. (29/03/2023)

>   CCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (29/03/2023)

>   BLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (29/03/2023)

>   C92: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (29/03/2023)

>   FCC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 (29/03/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật