Thứ Tư, 29/03/2023 10:55

AAS: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2022.

.

Tài liệu đính kèm:
1.AAS_2023.3.29_293e43e_CBTT_dinh_ky_BCTC_2022.HNX.cks.pdf
2.AAS_2023.3.29_4585511_CV_CBTT_BCTC_kiem_toan_2022.cks.pdf
3.AAS_2023.3.29_7101f6b_ATTC_2022.cks.pdf
4.AAS_2023.3.29_97418bb_BCTC_2022.cks.pdf
5.AAS_2023.3.29_f6dfc87_Giai_trinh_LNST_2022.cks.pdf

HNX

Các tin tức khác

>   CCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (29/03/2023)

>   BLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (29/03/2023)

>   C92: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (29/03/2023)

>   FCC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 (29/03/2023)

>   FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/03/2023 (28/03/2023)

>   NED: Báo cáo tài chính năm 2022 (29/03/2023)

>   NED: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ) (29/03/2023)

>   VHF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (29/03/2023)

>   HLC: Báo cáo tài chính năm 2022 (29/03/2023)

>   CKA: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ) (29/03/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật