Thứ Tư, 29/03/2023 13:05

GSP đặt kế hoạch lãi sau thuế giảm 6%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023, CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP) lên kế hoạch lãi sau thuế năm nay đạt 76.2 tỷ đồng, giảm 6% so với năm trước.

Năm 2023, GSP sẽ sắp xếp, bố trí tàu và phương tiện vận tải khác tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp và xây dựng kế hoạch khai thác cụ thể với Công ty Nhật Việt nhằm giữ vững thị trường vận tải LPG nội địa. Tiếp tục duy trì đưa các tàu tham gia vận chuyển trên thị trường quốc tế, xây dựng và phát triển, mở rộng thị trường nhưng phải đảm bảo hiệu quả. Tận dụng nguồn lực hiện có thực hiện thuê bareboat 1-2 tàu LPG khoảng 5,000 CBM hoặc tàu dầu hóa chất khoảng 20,000 DWT.

Công ty cũng sẽ triển khai đầu tư tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20,000 DWT và đưa vào khai thác. Dự toán ngân sách đầu tư cho hạng mục này khoảng 20 triêu USD (470 tỷ đồng), trong đó Công ty dùng 30% vốn tự có.

GSP đặt kế hoạch đẩy mạnh vận chuyển LPG xuất nhập khẩu cho PV Gas Trading/các khách hàng trong và ngoài nước đi các nước trong khu vực và vận tải trên thị trường quốc tế. Song song đó là chú trọng thị trường vận tải dầu/hóa chất với các khách hàng lớn.

Đồng thời, Công ty sẽ từng bước xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực vận chuyển dầu hóa chất, xây dựng các mối quan hệ liên kết với các Pools (Hội khai thác tàu) tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động khai thác tàu dầu/hóa chất/VLGC (Very Large Gas Carrier).

Theo đó, Công ty đặt ra chỉ tiêu tổng doanh thu 1.5 ngàn tỷ đồng và lãi sau thuế 76.2 tỷ đồng. Doanh thu mục tiêu tăng 7%, song lợi nhuận giảm 6% so với năm trước.

Kết quả kinh doanh của GSP

Đông Tư

FILI

Các tin tức khác

>   PLA: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ) (29/03/2023)

>   PLA: Báo cáo tài chính năm 2022 (29/03/2023)

>   AAS: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2022. (29/03/2023)

>   CCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (29/03/2023)

>   BLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (29/03/2023)

>   C92: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (29/03/2023)

>   FCC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 (29/03/2023)

>   FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/03/2023 (28/03/2023)

>   NED: Báo cáo tài chính năm 2022 (29/03/2023)

>   NED: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ) (29/03/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật