Thứ Sáu, 17/05/2024 19:02

CTI: Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20240517_20240517 - CTI - CBTT Bien ban va Nghi quyet kem tai lieu hop Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2024 dk_compressed.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   VRC: BCTC quý 1 năm 2024 (02/05/2024)

>   VRC: BCTC Hợp nhất quý 1 năm 2024 (02/05/2024)

>   FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 15/05/2024 (17/05/2024)

>   HOSE: Số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 20/05/2024 (17/05/2024)

>   DCL: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan (17/05/2024)

>   VND: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2022 và thực hiện quyền mua CP phát hành thêm (17/05/2024)

>   BRS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (17/05/2024)

>   FOX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (17/05/2024)

>   BCB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2023 (17/05/2024)

>   QPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (17/05/2024)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật