Thứ Sáu, 17/05/2024 17:55

DCL: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan như sau:

Tài liệu đính kèm:
20240517_20240517 - DCL - CBTT NGHI QUYET SO 02 THONG QUA GIAO DICH VOI NHUNG BEN CLQ VA MOT SO NOI DUNG THUOC THAM QUYEN.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   VND: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2022 và thực hiện quyền mua CP phát hành thêm (17/05/2024)

>   BRS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (17/05/2024)

>   FOX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (17/05/2024)

>   BCB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2023 (17/05/2024)

>   QPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (17/05/2024)

>   VNI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (17/05/2024)

>   VWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (17/05/2024)

>   VXT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (17/05/2024)

>   SSI: Thông báo điều chỉnh giấy phép hoạt động (17/05/2024)

>   ASM: Nghị quyết HĐQT về việc đổi tên chi nhánh (17/05/2024)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật