Thứ Tư, 13/09/2023 17:03

BVB: Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng Bản Việt Chi nhánh Kiên Giang - PGD Rạch Giá

.

Tài liệu đính kèm:
1.BVB_2023.9.13_1c87d62_2083.CBTT.BVBank_12.9.2023__Rach_Gia.pdf

HNX

Các tin tức khác

>   BVB: Công bố thông tin về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng Bản Việt Chi nhánh Kiên Giang (13/09/2023)

>   XHC: Giải trình báo cáo tài chính bán niên 2023 sau kiểm toán (14/09/2023)

>   NJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền (11/09/2023)

>   IRC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (11/09/2023)

>   BLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (12/09/2023)

>   BMF: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH thực phẩm Rạng Đông (08/09/2023)

>   C4G: Công bố thông tin Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 (08/09/2023)

>   KSH: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2 (08/09/2023)

>   KSH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 (08/09/2023)

>   APS từ lãi thành lỗ 137 tỷ sau soát xét, nhận ý kiến ngoại trừ vì tạm ứng 172 tỷ cho nhân viên (30/09/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật