Thứ Sáu, 08/09/2023 16:53

C4G: Công bố thông tin Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 sửa đổi, bổ sung lần thứ 14

.

Tài liệu đính kèm:
1.C4G_2023.9.8_06df252_Dieu_le_Tap_doan_CIENCO4_sua_lan_14_7.9.2023.ks.pdf
2.C4G_2023.9.8_bac43f5_VB_cbtt_Dieu_le_sua_doi_lan_thu_14.ks.PDF

HNX

Các tin tức khác

>   KSH: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2 (08/09/2023)

>   KSH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 (08/09/2023)

>   APS từ lãi thành lỗ 137 tỷ sau soát xét, nhận ý kiến ngoại trừ vì tạm ứng 172 tỷ cho nhân viên (30/09/2023)

>   TNG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền (25/09/2023)

>   HUT: Công bố thông tin Ban hành Phụ lục số 01 về việc sửa đổi Vốn điều lệ của Công ty (21/09/2023)

>   TNG: Công văn số 873/CV/TNG-2023 ngày 19/09/2023 công bố thông tin về báo cáo tài chính riêng tháng 08 năm 2023 (21/09/2023)

>   PCG: Thông báo PCG không đủ điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (22/09/2023)

>   PVI: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (19/09/2023)

>   VND122014: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty (20/09/2023)

>   VND122013: VNDIRECT Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty (20/09/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật