Thứ Tư, 29/03/2023 16:09

VBB: Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Sỹ giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

Tài liệu đính kèm:

1.VBB_2023.3.29_974fd9b_DAKY.pdf

HNX

Các tin tức khác

>   HUT: CBTT về việc đề cử ứng viên bầu Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 (29/03/2023)

>   VNR: CBTT nhận được đơn xin từ nhiêm của Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT VINARE (29/03/2023)

>   PAP: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Duy Hòa (29/03/2023)

>   Chủ tịch KPF đệ đơn từ nhiệm (29/03/2023)

>   IFS: Bổ nhiệm Ông Daisuke Hattori giữ chức Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo pháp luật thay thế cho Ông Hajime Kawasaki (29/03/2023)

>   CTF: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và Thành viên BKS của Bà Lê Thị Thương Thương (29/03/2023)

>   PCF: CBTT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự HĐQT (29/03/2023)

>   KPF: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Vũ Ngọc Hoàng (28/03/2023)

>   SDK: Ông Nguyễn Văn Chánh được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 thay thế cho Ông Nguyễn Minh Tính (28/03/2023)

>   PTL: Bà Cao Thị Tuyết Nhung được bổ nhiệm là người phụ trách quản trị công ty (28/03/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật