Thứ Tư, 29/03/2023 08:37

PCF: CBTT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự HĐQT

Tài liệu đính kèm:

1.PCF_2023.3.29_44c9770_CBTT__MIEN_NHIEM_NGUYEN_THANH_HAI.pdf
2.PCF_2023.3.29_52e289f_CBTT___TB_THAY_DOI_CHU_TICH_merged_2.pdf
3.PCF_2023.3.29_76b27f9_CBTT__BAU_TRINH_ANH_TUAN.pdf
4.PCF_2023.3.29_fb93886_CBTT___NGHI_QUYET_DHDCD_2023.pdf

HNX

Các tin tức khác

>   KPF: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Vũ Ngọc Hoàng (28/03/2023)

>   SDK: Ông Nguyễn Văn Chánh được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 thay thế cho Ông Nguyễn Minh Tính (28/03/2023)

>   PTL: Bà Cao Thị Tuyết Nhung được bổ nhiệm là người phụ trách quản trị công ty (28/03/2023)

>   PTL: Bổ nhiệm Bà Ngô Viết Ngọc Thanh giữ chức vụ Tổng Giám Đốc - Người đại diện pháp luật (28/03/2023)

>   PTL: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc - Người đại diện pháp luật đối với Ông Nguyễn Thanh Tuấn (28/03/2023)

>   Vừa thay Chủ tịch mới, TGG lại "tím trần" (28/03/2023)

>   DGT: Thông báo đề cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (28/03/2023)

>   HTL: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ông Hiroshi Kubo (28/03/2023)

>   XMC: CBTT về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Mai Văn Định (28/03/2023)

>   TGG: Ông Đỗ Mạnh Hùng được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 (28/03/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật