Thứ Tư, 22/03/2023 09:04

HBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Xuân Lan

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20230322_20230322 - ORS - NQHDQT ve viec dieu chinh ngay to chuc dhcd thuong nien 2023.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   Ông Đinh Xuân Cường đã bán sạch 2.5 triệu cp APH (23/03/2023)

>   THI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NCLQ NNB - Trần Thị Thúy Hằng (22/03/2023)

>   THI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB - Nguyễn Trọng Trung (22/03/2023)

>   THI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB - Phan Ngọc Thảo (22/03/2023)

>   HNX: Kết quả giao dịch tự doanh theo mã chứng khoán ngày 22/03/2023 (22/03/2023)

>   HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 22/03/2023 (22/03/2023)

>   HNX: Kết quả giao dịch tự doanh theo mã chứng khoán ngày 22/03/2023 (22/03/2023)

>   PIV: Ký hợp đồng mua xe máy điện với giá trị từ 10% trên tổng tài sản của Công ty (22/03/2023)

>   PRC: Âu Thị Mai Hoa - Thành viên BKS - đăng ký bán 19,000 CP (22/03/2023)

>   AMS: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (22/03/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật