Thứ Tư, 22/03/2023 16:38

THI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NCLQ NNB - Trần Thị Thúy Hằng

Trần Thị Thúy Hằng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NCLQ NNB Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện như sau:

Tài liệu đính kèm:
20230322_20230322 - THI - Bao cao ket qua giao dich NCLQ NNB - Tran Thi Thuy Hang.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   THI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB - Nguyễn Trọng Trung (22/03/2023)

>   THI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB - Phan Ngọc Thảo (22/03/2023)

>   HNX: Kết quả giao dịch tự doanh theo mã chứng khoán ngày 22/03/2023 (22/03/2023)

>   HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 22/03/2023 (22/03/2023)

>   HNX: Kết quả giao dịch tự doanh theo mã chứng khoán ngày 22/03/2023 (22/03/2023)

>   PIV: Ký hợp đồng mua xe máy điện với giá trị từ 10% trên tổng tài sản của Công ty (22/03/2023)

>   PRC: Âu Thị Mai Hoa - Thành viên BKS - đăng ký bán 19,000 CP (22/03/2023)

>   AMS: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (22/03/2023)

>   AMS: Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 6,252,135 CP (22/03/2023)

>   BOT: CTCP PIV không còn là cổ đông lớn (22/03/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật