Thứ Năm, 23/03/2023 14:00

DRI: Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 91,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hải
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty
- Mã chứng khoán: DRI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 291,000 CP (tỷ lệ 0.4%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 91,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/03/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/04/2023.

HNX

Các tin tức khác

>   SDD: Đỗ Nguyên Hữu không còn là cổ đông lớn (23/03/2023)

>   MA1: Hoàng Thị Liên Hồng - Ủy viên HĐQT - đã mua 18,000 CP (23/03/2023)

>   SDD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Nguyên Hữu (23/03/2023)

>   THI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NCLQ NNB - Phan Thị Hồng Thu (23/03/2023)

>   SGI: Cao Thị Quỳnh Liên không còn là cổ đông lớn (23/03/2023)

>   CAT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ (23/03/2023)

>   BTH: Nguyễn Thị Thanh Hà - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 250,000 CP (23/03/2023)

>   SCS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB - Khoa Năng Lưu (23/03/2023)

>   Dược phẩm Bến Tre muốn thoái toàn bộ vốn tại CDP (23/03/2023)

>   ADS: Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của NNB - Nguyễn Lê Hùng (22/03/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật