Thứ Năm, 23/03/2023 14:10

MA1: Hoàng Thị Liên Hồng - Ủy viên HĐQT - đã mua 18,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Thị Liên Hồng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: MA1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 312,115 CP (tỷ lệ 5.9%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 18,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 18,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 330,115 CP (tỷ lệ 6.24%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/03/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/03/2023.

HNX

Các tin tức khác

>   SDD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Nguyên Hữu (23/03/2023)

>   THI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NCLQ NNB - Phan Thị Hồng Thu (23/03/2023)

>   SGI: Cao Thị Quỳnh Liên không còn là cổ đông lớn (23/03/2023)

>   CAT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ (23/03/2023)

>   BTH: Nguyễn Thị Thanh Hà - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 250,000 CP (23/03/2023)

>   SCS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB - Khoa Năng Lưu (23/03/2023)

>   Dược phẩm Bến Tre muốn thoái toàn bộ vốn tại CDP (23/03/2023)

>   ADS: Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của NNB - Nguyễn Lê Hùng (22/03/2023)

>   BVB: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (22/03/2023)

>   CC4: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán (22/03/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật