Thứ Sáu, 17/05/2024 09:54

PBT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu đính kèm:
1.PBT_2024.5.17_613e998_Dieu_le_Cong_ty_nam_2024.pdf
2.PBT_2024.5.17_8713265_Tai_lieu_Dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_nam_2024_PVBuilding.pdf
3.PBT_2024.5.17_a73702f_BB_so_01BBDHDCDPVBLD_ngay_1552024_Vv_bien_ban_Dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_nam_2024.pdf
4.PBT_2024.5.17_fa48278_NQ_so_01NQPVBLD_ngay_1552024_Vv_nghi_quyet_Dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_Cong_ty_co_phan_Nha_va_thuong_mai_Dau_khi_nam_2024.pdf

HNX

Các tin tức khác

>   PBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị (17/05/2024)

>   SKH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (17/05/2024)

>   PPH: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (17/05/2024)

>   PVI: Báo cáo tài chính quý 1/2024 Hợp nhất (đã soát xét) (17/05/2024)

>   PVI: BCTC Công ty mẹ Quý 1/2024 (đã soát xét) (17/05/2024)

>   PLC: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 (17/05/2024)

>   Ngành nhựa quý 1: Thu ít hơn nhưng lãi nhiều hơn, nhựa xây dựng đi lùi (17/05/2024)

>   DRH Holdings đến khổ vì EY ngưng kiểm toán không rõ lý do (17/05/2024)

>   G36: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (17/05/2024)

>   HU4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (17/05/2024)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật