Thứ Sáu, 17/05/2024 16:17

FCC: CBTT về việc bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 

Tài liệu đính kèm:

1.FCC_2024.5.17_5970c42_BIEN_BAN_HOP_BKS_SO_012024_NGAY_15.5.2024.PDF
2.FCC_2024.5.17_e7ccfe1_BIEN_BAN_HOP_HDQT_SO_022024_NGAY_15.5.2024.PDF

HNX

Các tin tức khác

>   EVF: Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Lê Mạnh Linh (17/05/2024)

>   Tổng Giám đốc Vinatrans xin nghỉ vì môi trường làm việc quá nhiều bất ổn (17/05/2024)

>   BLT: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vương Quốc giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 thay cho Ông Lê Phát Tài (17/05/2024)

>   BHI: Bổ nhiệm Ông Đỗ Đăng Khang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc (17/05/2024)

>   TED: Thông báo thay đổi nhân sự, cán bộ quản trị Công ty (17/05/2024)

>   UPC: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Hằng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty thay cho Bà Nguyễn Thị Thu Huyền (17/05/2024)

>   BCA: Thông báo thay đổi nhân sự vị trí Người phụ trách quản trị và Kế toán trưởng Công ty (17/05/2024)

>   HU4: CBTT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17/05/2024)

>   PTV: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (16/05/2024)

>   NHH: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 (16/05/2024)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật