Thứ Sáu, 15/09/2023 16:17

SIP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và tăng vốn cổ phần

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và tăng vốn cổ phần như sau:

Tài liệu đính kèm:
20230915_20230914 - SIP - NQHDQT 2009 vv thong qua KQ phat hanh CP de tra co tuc va tang von co phan.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 08/09/2023 đến 14/09/2023 (15/09/2023)

>   FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/09/2023 (15/09/2023)

>   FUEFCV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/09/2023 (15/09/2023)

>   FUEMAVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/09/2023 (15/09/2023)

>   FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/09/2023 (15/09/2023)

>   FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 08/09/2023 đến 14/09/2023 (15/09/2023)

>   FUEMAVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 08/09/2023 đến 14/09/2023 (15/09/2023)

>   VGC: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chi trả tạm cổ tức năm 2023 bằng tiền (15/09/2023)

>   VPD: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền (15/09/2023)

>   TTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (15/09/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật