Thứ Tư, 29/03/2023 10:11

VNL nhận ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Trên BCTC kiểm toán 2022, CTCP Logistics Vinalink (HOSE: VNL) nhận ý kiến ngoại trừ do đơn vị kiểm toán không có căn cứ cho ý kiến đối với khoản tạm ứng có giá trị 32.8 tỷ đồng tiền.

Đây là khoản tạm ứng tiền đền bù di dời mà CTCP Đường Khánh Hội trả cho VNL liên quan tới dự án chuyển đổi công năng và khai thác kho bãi tại khu vực 145-147 Nguyễn Tất Thành.

Cụ thể, đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản nợ phải trả của Công ty. Tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, đơn vị kiểm toán chưa thu thập được thư xác nhận nợ phải trả đối với khoản tạm ứng tiền đền bù di dời mà Đường Khánh Hội đã trả cho VNL. Khoản mục này có số dư tại ngày 31/12/2022 là 32.8 tỷ đồng.

Đồng thời, đơn vị kiểm toán cũng không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế để có thể cho ý kiến về khoản nợ phải trả nêu trên.

Do đó, kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu này hay không.

Giải trình về vấn đề này, VNL cho biết kiểm toán viên đã gửi thư xác nhận công nợ đến Đường Khánh Hội và không nhận được phản hồi. Ngoài ra, Công ty đã gửi yêu cầu đối chiếu công nợ nhiều lần nhưng vẫn không nhận được phản hồi cho đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022, VNL có doanh thu gần 1.1 ngàn tỷ đồng, giảm hơn 20% so với năm trước. Tuy vậy, lãi ròng vẫn đạt gần 44 tỷ đồng, tăng 17%.

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm cuối năm ở mức 361 tỷ đồng, giảm hơn 12% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm gần 35% còn 166.1 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của VNL từ năm 2015-2022

Đông Tư

FILI

Các tin tức khác

>   SBS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (29/03/2023)

>   FUEVN100: Đính chính BCTC kiểm toán năm 2022 (29/03/2023)

>   TSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (29/03/2023)

>   VWS: Báo cáo thường niên 2022 (29/03/2023)

>   KDH: Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2022 (29/03/2023)

>   HOT bị hủy niêm yết bắt buộc vì lỗ 3 năm liền (29/03/2023)

>   CCA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (29/03/2023)

>   VHH: Báo cáo tài chính năm 2022 (28/03/2023)

>   VHH: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ) (28/03/2023)

>   ISG: Báo cáo tài chính năm 2022 (28/03/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật