Thứ Tư, 29/03/2023 11:00

TDW dự kiến lãi sau thuế 2023 giảm nhẹ

CTCP Cấp nước Thủ Đức (HOSETDW) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 với nội dung chính là kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Ngày 19/04 tới, TDW sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 tại TP. Hồ Chí Minh. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 23/03/2023. Hiện, Công ty đã công bố các tài liệu trình Đại hội lần này.

Theo TDW, thời gian tới, với quy hoạch phát triển của Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty phải nỗ lực hơn nữa để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thành phố; tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Công ty quản lý, cũng như của toàn TP. Hồ Chí Minh.

Trước tình hình trên, TDW đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh với nước tiêu thụ 107 triệu m3, tương ứng doanh thu tiền nước gần 1,254 tỷ đồng. Tỷ lệ thất thoát nước là 14%.

Về chỉ tiêu tài chính, Công ty dự kiến tổng doanh thu đạt gần 1,261 tỷ đồng, tăng 5% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 7% so với thực hiện năm 2022, còn gần 44 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức ở mức 12%.

Năm 2022, TDW ghi nhận sản lượng nước cung cấp gần 102 triệu m3, tăng 5% so với thực hiện năm 2021, và đạt 99.15% kế hoạch năm 2022.  

Kết quả kinh doanh của TDW qua các năm

Theo đó, Công ty đạt hơn 1,203 tỷ đồng tổng doanh thu, hoàn thành kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế gần 48 tỷ đồng, vượt 41% mục tiêu đề ra.

Với kết quả kinh doanh này, HĐQT Công ty dự kiến chia cổ tức từ lợi nhuận kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ 14% vốn điều lệ (11.9 tỷ đồng) và chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước với tỷ lệ 20% vốn điều lệ (17 tỷ đồng).

Khang Di

FILI

Các tin tức khác

>   DPR: BCTC Hợp nhất năm 2022 (29/03/2023)

>   DSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (29/03/2023)

>   ILS: Nghị quyết Hội đồng quản trị (29/03/2023)

>   VTG: Tạm ngừng kinh doanh Chi nhánh Vũng Tàu (29/03/2023)

>   USD: Nghị quyết Hội đồng quản trị (29/03/2023)

>   VST: Báo cáo thường niên 2022 (29/03/2023)

>   SDJ: Báo cáo tài chính năm 2022 công ty Sông Đà 25 lập (báo cáo tự lập) (29/03/2023)

>   VTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (29/03/2023)

>   DOC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (29/03/2023)

>   KDM: Báo cáo tài chính năm 2022 (29/03/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật