Thứ Hai, 27/03/2023 17:03

HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSTB2215

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm như sau:

-  Tên tổ chức phát hành:             CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

-  Mã chứng quyền:                      CSTB2215

-  Tỷ lệ chuyển đổi:                      5:1      

-  Giá thực hiện:                          22,222 đồng

-  Ngày giao dịch cuối cùng:         24/03/2023

-  Ngày đáo hạn:                         28/03/2023

-  Giá thanh toán chứng quyền:    24,990 đồng.

HOSE

Các tin tức khác

>   FUEVN100: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 24/03/2023 (27/03/2023)

>   FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 24/03/2023 (27/03/2023)

>   FUESSVFL: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 24/03/2023 (27/03/2023)

>   Ngày 28/03/2023: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock (28/03/2023)

>   FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 24/03/2023 (27/03/2023)

>   HOSE: Thống kê giao dịch tự doanh (ngày 27/03/2023) (27/03/2023)

>   PGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức CLQ NNB - MB Capital (27/03/2023)

>   OCB: Thông báo nhận được công văn của NHNN chấp thuận thành lập 5 PGD (27/03/2023)

>   Chứng khoán SHS báo lãi 197.2 tỷ đồng năm 2022 (27/03/2023)

>   BBS: Thông báo thay đổi ngày tổ chưc chính thức ĐHCĐ thường niên năm 2023 (27/03/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật