Thứ Tư, 29/03/2023 16:48

FUEDCMID: Bổ sung tài liệu họp ĐH nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP thông báo bổ sung tài liệu họp ĐH nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2022 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20230329_20230329 - FUEDCMID - CBTT bo sung tai lieu dai hoi NDT thuong nien nam TC 2022.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   BTP: Báo cáo thường niên năm 2022 (29/03/2023)

>   FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/03/2023 (29/03/2023)

>   FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/03/2023 (29/03/2023)

>   FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/03/2023 (29/03/2023)

>   FUEMAVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/03/2023 (29/03/2023)

>   FUEKIVFS: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/03/2023 (29/03/2023)

>   FUEKIV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/03/2023 (29/03/2023)

>   REE: Nghị quyết HĐQT về chấp thuận bảo lãnh khoản vay cho Công ty REE Trà Vinh (29/03/2023)

>   FUEIP100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28/03/2023 (29/03/2023)

>   DP2: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (29/03/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật