Thứ Hai, 27/03/2023 17:47

FUCTVGF3: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban đại diện quỹ

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban đại diện quỹ như sau:

Tài liệu đính kèm:
20230327_20230327 - FUCTVGF3 - CBTT Don xin tu nhiem thanh vien Ban dai dien quy.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   VC1: Đơn từ nhiệm TV HĐQT Ông Hoàng Thiệu Bảo (27/03/2023)

>   STK: CBTT tình hình ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (27/03/2023)

>   LCG: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 25 (27/03/2023)

>   KKC bị đưa vào diện cảnh báo (28/03/2023)

>   E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 24/03/2023 (27/03/2023)

>   HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2207 (27/03/2023)

>   HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVRE2211 (27/03/2023)

>   HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVJC2204 (27/03/2023)

>   FUESSV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 24/03/2023 (27/03/2023)

>   FUEMAV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 24/03/2023 (27/03/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật