Thứ Tư, 29/03/2023 17:58

CVT: Đính chính thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần CMC đính chính thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20230329_20230329 - CVT - Dinh chinh CV120 ve TB moi hop & duong Link TLieu hop DHDCD thuong nien 2023.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   HTV: Thông báo địa điểm và đường link đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (29/03/2023)

>   CHP: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (29/03/2023)

>   DTT: BCTC Tóm tắt năm 2022 (29/03/2023)

>   AST: Giải trình biến động KQKD năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (29/03/2023)

>   VIC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (29/03/2023)

>   VFG: Báo cáo thường niên năm 2022 (29/03/2023)

>   PVR: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (29/03/2023)

>   SGB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (29/03/2023)

>   VCI: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 đã kiểm toán (29/03/2023)

>   IN4: Báo cáo tài chính năm 2022 (29/03/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật