Thứ Năm, 23/03/2023 16:40

ACB: Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 20,058 tỷ đồng năm 2023, chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20,058 tỷ đồng. Ngân hàng dự chi cổ tức tổng tỷ lệ 25% bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Về kế hoạch kinh doanh, ACB đề ra mục đến cuối năm 2023 đạt 668,788 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 10% so với đầu năm. Tiền gửi mục tiêu đạt 495,411 tỷ đồng (bao gồm giấy tờ có giá) và dư nợ cho vay đạt 453,836 tỷ đồng, tăng lần lượt 8.1% và 9.7%. Mức tăng hạn mức tín dụng thực tế sẽ được điều chỉnh khi được NHNN cấp bổ sung). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Lợi nhuận trước thuế đề ra cho năm 2023 là 20,058 tỷ đồng, tăng 17.2% so với năm 2022.

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Chia cổ tức tỷ lệ 25% bằng tiền mặt và cổ phiếu

Về phân phối lợi nhuận, HĐQT trình ĐHĐCĐ chia cổ tức năm 2022 tổng tỷ lệ 25% (15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt).

Cụ thể, ACB dự kiến phát hành hơn 506.6 triệu cp để chia cổ tức 2022 với tỷ lệ 15%, cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận thêm 15 cp mới.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia (theo kết quả kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022).

Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2023.

Như vậy, sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của ACB dự kiến tăng từ 33,774 tỷ đồng lên 38,840 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Sau khi tăng vốn, Dragon Financial Holdings Limited vẫn là cổ đông lớn duy nhất của ACB với tỷ lệ 6.92%.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh năm 2023, ACB dự trình chia cổ tức 2023 với tỷ lệ 25% (15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt).

Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 9 thành viên (trong đó có 1 thành viên độc lập) và BKS là 3 thành viên (3 thành viên chuyên trách).

Danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

Như vậy, 9 ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 có 6 thành viên từ HĐQT cũ (không có ông Huang Yuan Chiang - TV HĐQT độc lập) và thay vào đó là 3 ứng viên mới gồm ông Đỗ Minh Toàn, ông Nguyễn Văn Hòa và ông Trịnh Bảo Quốc.

Mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023 được trình là 0.6% lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất được kiểm toán năm 2023.

Hàn Đông

FILI

Các tin tức khác

>   SKH: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ) (23/03/2023)

>   SKH: Báo cáo tài chính năm 2022 (23/03/2023)

>   VC6: Báo cáo tài chính năm 2022 (23/03/2023)

>   Vinacafé Biên Hòa đặt mục tiêu lãi tối đa 500 tỷ đồng năm 2023 (23/03/2023)

>   TBC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (23/03/2023)

>   VRE12007: Báo cáo thường niên 2022 (23/03/2023)

>   CTB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (23/03/2023)

>   PSC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (23/03/2023)

>   VC6: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ) (23/03/2023)

>   TCR: BCTC Hợp nhất năm 2022 (23/03/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật